L’OCDE considera car i inútil repetir curs

LV20110714P22 (pdf)

Als 15 anys, el 35% dels alumnes a Espanya ha repetit.
La repetició sistemàtica en països com Espanya eleva la despesa educativa almenys un 10%

LA VANGUARDIA 14/07/2011

Repetir curs és car -per al país- i amb prou feines no serveix de res -a l’alumne-. Aquesta és la taxativa conclusió d’un estudi realitzat per l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) sobre l’impacte de la repetició de curs en els resultats escolars fet públic ahir. L’OCDE, que agrupa els trenta països més desenvolupats del món, advoca per revisar aquest sistema -així com la transferència dels alumnes amb dificultats a escoles especials- i donar més autonomia als centres.

L’anàlisi dels experts de l’OCDE, realitzada a partir de l’últim informe PISA corresponent al 2009, constata una relació directa entre repetició de curs i fracàs escolar. “Els països que mostren un nivell de repetició elevat són igualment aquells on els alumnes mostren menys competències”, subratlla l’estudi, on es calcula que “al voltant del 15% de la diferència de qualitat entre els països de l’OCDE són imputables a les divergències en el nivell de repetició”.

Com a mostra d’aquesta correlació, els experts assenyalen que països com Corea, el Japó o Noruega, on cap alumne repeteix curs, són justament els que millors resultats obtenen en el PISA. En canvi, els països que se situen al capdavant quant al nombre de repetidors -com França, Luxemburg, Espanya, Portugal o Bèlgica- obtenen resultats més aviat mediocres. “La relació entre el medi socioeconòmic dels alumnes i els seus resultats és igualment més marcada als països amb forts nivells de repetició de curs, independentment del nivell de riquesa nacional”, afegeix l’estudi. El sistema de repetició de curs agreujaria doncs, segons l’OCDE, les desigualtats socials dins de l’escola.

Als països de l’OCDE, la mitjana d’alumnes de 15 anys que han repetit curs almenys una vegada és del 13%, sent més marcat en primària (7%) i en el primer nivell de secundària (6%) que en el segon d’ensenyament mitjà (2%). Amb un 35% de repetidors, Espanya és un dels països europeus on aquesta situació és més acusada, només superat per França i Luxemburg.

Si la repetició sistemàtica de curs no sembla contribuir a eradicar el fracàs escolar és, en canvi, una opció amb un elevat cost econòmic. “A Bèlgica, Espanya i Holanda, aquest cost representa almenys el 10% de la despesa anual en primària i secundària, i el cost unitari pot assolir, i fins i tot sobrepassar, els 11.000 dòlars [uns 7.700 euros] per alumne”, calcula l’informe, “La repetició de curs dels alumnes engendra costos, particularment el finançament d’un any suplementari de formació de l’alumne, però també el cost per a la societat de retardar almenys un any l’entrada d’aquest alumne al mercat laboral“.

Els experts de l’OCDE arriben a semblants conclusions quan es tracta d’analitzar els resultats escolars en aquells països on els alumnes amb dificultats -ja sigui d’aprenentatge, ja siguin disciplinaris- són traslladats i reagrupats en centres especials, el que succeeix especialment en Àustria, Bèlgica, Grècia i Luxemburg.

%d bloggers like this: