Els llibres digitals milloren fins a un 50% la ortografia dels alumnes

Segons un estudi realitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​els estudiants que fan servir continguts multimèdia milloren més que els que fan servir mètodes tradicionals.

Els alumnes que usen llibres digitals poden millorar fins a un 50% la seva ortografia, segons la conclusió principal d’un estudi elaborat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Blanquerna (URL) realitzat entre 1.700 alumnes de Secundària de Catalunya usuaris del programa Educat 1×1.

Segons un comunicat, els alumnes que han emprat continguts digitals han experimentat una millora de resultats d’un 20% de mitjana, arribant a arribar al 50% en alguns casos.

Els alumnes amb pitjors resultats en aquest estudi pertanyen a escoles on no hi ha portàtils propis per a cada alumne, de manera que només poden usar l’ordinador a casa, i paral·lelament, a les escoles on no s’usen aquestes tecnologies no s’han detectat millores.

Continguts multimèdia VS mètodes tradicionals

L’estudi és «revelador», perquè avala que els estudiants que fan servir continguts multimèdia milloren més que els que fan servir mètodes tradicionals, el que demostra per primera vegada que les tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a l’ensenyament poden ajudar l’alumne a millorar seus resultats acadèmics.

L’estudi, liderat pel professor de la UAB Pere Marqus i realitzat durant l’últim trimestre del curs 2010-2011, forma part d’una macro investigació que es prolongarà durant diversos anys per abordar la progressió acadèmica vinculada a l’ús de les noves tecnologies a les aules .

De fet, la primera fase s’ha centrat en l’ortografia, una de les assignatures pendents dels escolars catalans, al costat de la comprensió lectora, segons PISA.

Els alumnes s’han dividit en dos grups: un ha treballat durant dos mesos les regles ortogràfiques amb mètodes tradicionals i l’altre mitjançant continguts digitals, competència que va ser avaluada a l’inici i al final de la prova.

Més enllà de les tecnologies a l’aula, l’èxit acadèmic amb llibres digitals requereix uns continguts adequats, així com formació per als docents.

HERALDO.es 8/7/2011

%d bloggers like this: