Les vacances d’estiu són la causa del fracàs escolar

Un estudi noruec assegura que l’assistència a l’escola augmenta la voluntat per l’estudi, mentre que les vacances produeixen l’efecte contrari.

LA VANVUARDIA – 24-6-2011 – Josep Coll – Oslo

Coincidint amb el començament del període de vacances d’estiu a les escoles de Noruega, s’ha reobert el vell debat sobre els motius que condueixen al fracàs escolar dintre del complex món de l’educació, i les possibles mesures a prendre a fi de millorar el rendiment de l’ensenyament. S’enfoca ara des d’una nova perspectiva: aquest fracàs d’avui es converteix en desigualtat social en el futur.

Dos estudiants de Ciències Polítiques de la Universitat d’Oslo, Aksel Braanen Sterri i Magnus Bergli Rasmussen, publiquen al diari ‘Aftenposten‘ el resultat d’un estudi dedicat a aquest problema, que arriba a la conclusió de què les quatre setmanes de vacances d’estiu són l’origen i el mal bàsic del fracàs escolar. Llancen l’idea, per resoldre aquest greu problema, de dividir-les en dos períodes, cosa que al mateix temps disminuiria les dificultats que moltes famílies tenen per seguir un període tant llarg de vacances dels seus fills.

Són ben coneguts tots els esforços econòmics, tècnics i humans que avui es dediquen al camp de l’educació. No obstant, amb l’arribada de les vacances es comprova que molts alumnes han estat víctimes del fracàs escolar, i menys motivats pel futur. Els responsables d’aquest estudi asseguren que la capacitat de retenció de l’ensenyança rebuda disminueix generalment durant el llarg període de vacances, problema que s’accentua en cursos vinents.

L’estudi aporta dades sobre investigacions que han demostrat que la intel·ligència és una facultat que varia amb el temps. Bàsicament va motivada per l’aprenentatge col·lectiu i continuat en el marc de l’escola, i naturalment per la dedicació personal de cada alumne. Un aspecte que no passen per alt és que un bon rendiment escolar depèn en part del nivell cultural dels pares, i que hi ha una  incidència negativa en el cas d’alumnes procedents de famílies d’immigrants.

Segons l’estudi, la intel·ligència dels alumnes ha disminuït després d’unes llargues vacances, com les actuals, i això resulta més visible quan es tracta d’alumnes que procedeixen de famílies amb nivells econòmics baixos. L’assistència a l’escola augmenta la voluntat per l’estudi, mentre que les vacances produeixen l’efecte contrari, una tendència que s’incrementa amb els anys.

La conclusió d’aquest estudi és que el procés de cansament o fracàs escolar redueix la capacitat de poder entrar ben qualificat en el món del treball, creant moltes desigualtats i problemes d’ordre polític i social. No es tracta doncs d’un estudi de pedagogia, com podria semblar, sinó d’una alerta amb contingut social.

Segur que la cançó de l’estiu també afecta al fracàs escolar.

😉

%d bloggers like this: