Ensenyament introdueix treballs d’estiu per a l’alumnat que no superi l’avaluació de les competències bàsiques a primària.


Dossier resultats avaluació sisè de primària (pdf)

  • El Departament d’Ensenyament vol que les proves siguin una eina de millora i no només de certificació
  • Com a novetat els resultats d’enguany s’incorpora en l’informe per a les famílies on es detalla el nivell assolit pels seus fills en les habilitats de cadascuna de les competències bàsiques
  • Els centres rebran també l’informe de centre amb els seus resultats comparats amb la mitjana de Catalunya i, durant el mes de setembre, informació més detallada de la resposta dels alumnes a cada pregunta de la prova
  • La consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, diu amb que el resultat de les proves i amb el reforç per al proper curs es podrà fer una “cirurgia fina, que vol dir personalització i individualització, perquè l’èxit vindrà per la millora individual de l’aprenentatge”
  • Millora el resultat de les proves. La puntuació mitjana de l’alumnat català a sisè de primària és de 80’9 a matemàtiques, 77’2 a llengua catalana, 73’6 a llengua castellana, 80’6 a anglès i 76’9 a francès

El Departament d’Ensenyament ha presentat avui els resultats de les proves d’avaluació les competències bàsiques de sisè de primària dutes a terme pel Consell Superior d’Avaluació. Ensenyament introdueix els treballs d’estiu per a l’alumnat que no superi l’avaluació de primària o que tingui resultats baixos en aspectes concrets d’algunes de les competències bàsiques.

El Departament d’Ensenyament vol que els resultats de les proves siguin una eina de millora, i no només que serveixin per certificar els aprenentatges, de tal manera que es puguin transformar les dades obtingudes en propostes. És a dir, que permetin un retorn a l’alumnat, a les seves famílies i al professorat. L’objectiu, tal com ha explicat la directora general d’educació infantil i primària, Alba Espot, és incidir en la individualització de l’aprenentatge, i per això l’alumnat que ho necessiti haurà de fer treballs de reforç que posteriorment lliurarà al tutor de primer d’ESO a l’inici del proper curs escolar i que aquest tindrà en compte en la primera avaluació de curs.

La consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, ha declarat que el resultat permetrà fer una “cirurgia fina, que vol dir personalització i individualització, perquè l’èxit vindrà per la millora individual de l’aprenentatge”. La personalització en l’aprenentatge també es reflectirà en la tasca del professorat de primer d’ESO -que rebrà els resultats de l’avaluació dels alumnes que facin el pas de primària a secundària- i que a l’inici de curs següent analitzarà i valorarà els treballs fets durant l’estiu per cada alumne en sessions de tutoria individualitzada.

Aquest cercle d’individualització també hi serà pels docents de sisè de primària, que veuran amb els resultats quins aspectes han de treballar més en cadascuna de les competències bàsiques per millorar de cara al futur. Amb l’anàlisi de resultats el professorat podrà introduir canvis en la metodologia o en aspectes del currículum per incidir més en uns aspectes que en uns altres.

El reforç d’estiu permetrà als alumnes que no tinguin un bon nivell en les proves fer exercicis i treballs relacionats amb les matèries que hagin de reforçar i poder millorar durant el període de vacances. Els exercicis els podran fer de forma autònoma els alumnes i fins i tot en podran fer una autoavaluació.

Novetats en els informes per a les famílies i els centres

Una altra de les novetats en les proves d’enguany és que l’informe que es lliura a les famílies inclou els nivells assolits pels seus fills no només en cada competència –com es feia fins ara-, sinó en les habilitats que composen cadascuna d’aquestes competències. Per exemple, reorganització de la informació d’un text en cas de llengua o reconeixement i desplegament de figures geomètriques en cas de matemàtiques.

Aquest detall d’informació serà una eina de gran utilitat tant per a les famílies, que coneixeran els punts forts i febles dels seus fills i les orientarà per saber quines habilitats han de reforçar en les activitats d’estiu, com pels centres d’ESO, que disposaran dels resultats de l’alumnat que farà el pas de primària a secundària.

Resultats de les proves

Un total de 68.631 alumnes van realitzar la prova d’avaluació de sisè de primària en 2.101 centres educatius. Les proves han estat realitzades pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu i avaluades per professorat corrector extern a cadascun dels centres.

Com ha presentat el president del Consell, Joan Mateo, els resultats de les proves són superiors en l’edició de 2011 respecte els anys anteriors, per un seguit de factors com ara que l’experiència d’altres anys ha permès al professorat incidir en la seva tasca acadèmica. Les proves de competències bàsiques, que se superen a partir de 70 punts, s’han realitzat per tercer any consecutiu i la mitjana de resultats són:

– Mitjana en competència en llengua catalana: 77’2
– Mitjana en competència en llengua castellana: 73’6
– Mitjana en competència matemàtica: 80’9
– Mitjana en llengua anglesa: 80’6
– Mitjana en llengua francesa: 76’9
– Mitjana en llengua aranesa: 69’2

Segons la consellera Rigau, “la prova deixa enrere la frustració de determinades informacions per ser una prova que provoca esperança i optimisme. La prova no només informa d’uns resultats, sinó que provoca esperança perquè permet transformar en proposta les dades de les proves”.

20 de juny de 2011 – Sala de premsa de la Generalitat de Catalunya.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: