Prova d’Accés a la Universitat 2011: Resol els teus dubtes

En la vida de tot estudiant amb interès en els estudis universitaris arriba un dels moments més temuts: la realització de les proves que permetran el tan anhelat accés a la titulació desitjada. L’antiga Selectivitat, avui anomenada Prova d’Accés a la Universitat (PAU), desperta mil i una preguntes. T’ajudem a resoldre tots els teus dubtes.

Eva del Amo – Redacció Aprendemas – 23/05/2011

La Prova d’Accés a la Universitat serveix per confirmar, independentment d’on i com ha estudiat cada alumne, que s’han assolit les aptituds i coneixements necessaris per afrontar amb èxit la formació universitària. La PAU és necessària per entrar a la universitat i és l’examen més temut pels alumnes. Però, paradoxalment, aproximadament 9 de cada 10 estudiants que es presenten a la convocatòria de juny l’aproven .

Els exàmens es gesten en el Ministeri d’Educació. Diferents docents presenten entre sis i set models de cadascuna de les proves i, d’ells, s’escull un a l’atzar, que és imprès per una universitat. Les seves còpies són lliurades en sobres tancats als examinadors moments abans que comenci a celebrar la prova. Per tant, els examinadors coneixen les preguntes al mateix temps que els alumnes .

Autor “Faro” (http://www.e-faro.info).

En què consisteix la PAU

La pausa compon de diversos exàmens sobre diferents matèries de segon de batxillerat i té dues parts: una fase general obligatòria i una fase específica voluntària, que s’utilitza per pujar nota. En cada exercici de les dues fases l’alumne pot escollir entre dues opcions i contestar en les llengües que siguin oficials a la Comunitat Autònoma en què estigui realitzant l’examen.

Cada examen té una durada fixa d’una hora i mitja, però entre un examen i el següent s’ha de deixar als alumnes un descans d’almenys, 45 minuts.

Com és la fase general

La fase general es compon de quatre exàmens. El primer d’ells és sobre llengua castellana i literatura, mentre que el segon reflecteix els coneixements d’una llengua estrangera (alemany, francès, anglès, italià o portuguès, a elecció de l’alumne). A partir de l’any aquest examen es completarà amb una prova de comprensió i expressió oral, però aquest any la prova es realitzarà només per escrit.

El tercer examen tracta sobre història o filosofia, segons triï l’estudiant. I el quart examen tracta sobre una matèria de modalitat de Batxillerat triada per l’estudiant.

En aquesta fase s’aprova en obtenir una nota igual o superior a 5, com a resultat de la suma del 60% de la nota mitjana de Batxillerat i el 40% de la qualificació de la fase general, sempre que l’alumne hagi obtingut en aquesta fase general almenys una qualificació de 4. La validesa d’aquesta nota és indefinida.

Com és la fase específica

La fase específica consta d’exàmens sobre matèries de modalitat, de manera que cada alumne decideix quants exercicis realitza, fins a un màxim de 4. Cal tenir present que només comptaran les notes d’un màxim de dues matèries, ponderades amb un 10%, que estiguin relacionades amb la branca de coneixement de la titulació que voleu l’alumne. Per tant, el més recomanable és presentar-se a matèries que es dominin.

La fase específica pot pujar fins a 4 punts la nota d’admissió, si es té en compte que cada centre universitari pot augmentar la ponderació de les matèries que considerin prioritàries fins a un 20%. Això significa que un examen perfecte d’una matèria que estigui relacionada amb la carrera que es vol realitzar puja la nota un punt, o potser fins a dos, si la Universitat a la qual vol accedir l’alumne la considera matèria prioritària. Les notes d’aquesta fase específica caduquen als dos anys.

Quan són els exàmens

Llegeix la resta d’aquesta entrada »

%d bloggers like this: