La Generalitat i Televisió de Catalunya signen un conveni per millorar els continguts coeducatius en la programació infantil i juvenil

Recomanacions sobre el tractament de la violència masclista als mitjans de comunicació (pdf)

DIXIT bulletí del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

La Generalitat i Televisió de Catalunya S.A. (TVC) han signat un conveni de col·laboració per millorar els continguts coeducatius de la programació infantil i juvenil, així com el tractament de les informacions relacionades amb el fenomen de la violència masclista.

A través d’aquest acord, l’Institut Català de les Dones oferirà als i les responsables de la programació infantil i juvenil de TVC orientació i assessorament en matèria de coeducació.

La coeducació és una eina fonamental per avançar en la consecució de la igualtat efectiva entre dones i homes. Consisteix en:

  • aprofundir en nous models de relació entre els sexes que superin els estereotips tradicionals i l’androcentrisme cultural basat en les relacions de poder que supediten un sexe a un altre
  • incorporar en igualtat de condicions les realitats i la història de les dones i dels homes per poder actuar en igualtat
  • reconèixer les diferències pròpies de cada sexe

Els mitjans de comunicació, juntament amb l’àmbit familiar i les institucions educatives, tenen un paper primordial com a instruments de transmissió de valors culturals, idees i models i la seva influència en les pautes de comportament és fonamental. L’acord de col·laboració entre les dues institucions significa avançar cap a una societat que deixi enrere els estereotips sexistes i incorpori les aportacions de les dones.

Per altra banda, l’acord també suposa el compromís de Televisió de Catalunya per millorar el tractament dels continguts relacionats amb la violència masclista i incorporar a les seves pràctiques comunicatives les “Recomanacions sobre el tractament de la violència masclista als mitjans de comunicació”, sorgides de la iniciativa d’agents socials implicats en l’abordatge d’aquest fenomen.

Aquest document assenyala, entre d’altres, que alhora que s’informa sobre situacions de violència masclista, convé difondre informes, balanços periòdics i estadístiques, fer visible la xarxa de recursos i de serveis específics destinats a les dones en situació de violència masclista, així com fer visible la violència psicològica, l’econòmica o la que es dóna en l’àmbit social i laboral. Es recomana, així mateix que s’eviti el sensacionalisme i el dramatisme o que no es recorri als testimonis de veïnat i dels familiars, si no tenen dades concretes, aprofitables i fonamentades.

Seguint aquestes Recomanacions, Televisió de Catalunya informa sobre el Servei d’atenció a les dones en situació de violència masclista (Línia 900 900 120) en les notícies que tenen com a protagonista aquesta violència. Aquest servei atén prop d’un miler de trucades mensuals, és gratuït, confidencial, obert les 24 hores i de tots els dies de l’any i permet expressar-se en català, castellà, anglès, francès, alemany, italià, rus, àrab, romanès, croat i xinès (mandarí).

%d bloggers like this: