Explicar el que s’ha après és una tècnica d’estudi eficaç

 

lvg201101220321lb (pdf)

Psicòlegs de la Universitat Purdue d’Indiana així ho han demostrat, després comparar els resultats de diferents tècniques d’estudi. 

Si volen ajudar a un alumne a aprendre, no li diguin que es tanqui a la seva habitació per estudiar ni que faci esquemes. Millor pregunteu-li què és el que li han explicat o el que ha llegit. És el que recomanen psicòlegs de la Universitat Purdue d’Indiana (EUA) que han comparat els resultats de diferents tècniques d’estudi.

En la investigació, vuitanta alumnes d’institut van rebre una lliçó de ciències naturals. Es va dividir els estudiants en grups que van emprar diferents tècniques d’estudi per retenir la lliçó. Un grup va llegir la lliçó una sola vegada. Un altre la va rellegir diverses vegades. Un tercer va fer esquemes. I l’últim va redactar un text en què va explicar la lliçó a la seva manera.

En els tres primers grups, destaquen els investigadors, l’objectiu era emmagatzemar informació a la memòria. En l’últim grup, era restituir informació prèviament emmagatzemada.

Una setmana més tard, se’ls va fer un examen. Segons els resultats presentats dijous per la revista Science, els alumnes que havien explicat la lliçó a la seva manera van ser els que van obtenir millors puntuacions. Aquests resultats mostren que restituir informació no consisteix només a reproduir el que se sap. Més aviat consisteix en reconstruir la lliçó d’una manera que afavoreix l’aprenentatge.

En un segon experiment, altres 120 alumnes van rebre dues lliçons de ciències. Una intentar retenir fent un esquema amb el text de la lliçó davant. La segona, explicant a la seva manera. Els investigadors van observar que el 84% aprenia millor quan explicaven la lliçó a la seva manera; a l’11% els anava millor fer esquemes, i el 5% obtenien la mateixa puntuació amb les dues tècniques.

Paradoxalment, la gran majoria dels alumnes creia aprendre millor la lliçó estudiant o fent esquemes que explicant-la. Això pot ser degut a que, en explicar-la, se sentien insegurs en adonar-se del que no sabien. En canvi. al estudiar o fer esquemes, se sentien segurs en revisar coses que havien llegit abans.

Els autors de la investigació, Jeffrey Karpicke i Janelle Blunt, defensen de fer esquemes segueix sent una tècnica d’estudi útil. Però defensen que la restitució d’informació, com en fer un examen o quan s’explica l’après, ho és encara més. En la seva investigació, no han analitzat l’efectivitat de fer esquemes sense cap text davant, el que combinaria l’exercici de conceptualització a què obliguen els esquemes amb l’exercici de reconstrucció de la informació a què obliga la restitució.

Estudis anteriors han observat que, quan els alumnes fan exàmens, aprenen millor que quan no els fan, fins i tot si estudien el mateix i fins i tot si s’equivoquen en les respostes de l’examen. Aquests estudis indiquen que els exàmens no són una pèrdua de temps d’estudi, sinó que tenen un paper actiu en l’aprenentatge. Però la nova investigació va més enllà en comparar per primera vegada diferents estratègies d’aprenentatge. “El nostre repte ara-afirma Karpicke en un comunicat-és trobar les estratègies més efectives i pràctiques d’utilitzar la restitució d’informació com a activitat educativa”.

Autor “Faro” (http://www.e-faro.info).  

 

%d bloggers like this: