MÉS IMPORTÀNCIA A LES AMPA – Compromís patern i del centre

Autor “Faro” (http://www.e-faro.info). 

La carta de compromís educatiu que a partir del curs que ve hauran de signar els pares d’alumnes es veu com una bona oportunitat per fomentar la implicació de les famílies amb l’escola. “Si s’aprofita, convidarà a la reflexió a molts pares sobre quin és el seu paper a l’escola o l’institut, si no, serà un simple tràmit burocràtic”, opina Pere Farriol, president de FAPAES, la federació d’associació de mares i pares d’alumnes públiques de secundària. A la carta de compromís educatiu el centre explicarà el seu projecte educatiu, els seus ideals i forma de treballar. Els pares hauran de comprometre a col·laborar amb ells i el centre, a respectar els seus principis.

En els centres en què les AMPA són més actives i els pares participen més, els resultats escolars i el clima general milloren, com ja s’ha demostrat moltes vegades. “Perquè això funcioni tant pares com professors han de posar de la seva part, nosaltres hem d’entendre que els docents són els professionals, i ells que no ens vegin com un element estrany que ve a fiscalitzar la seva feina”, afegeix. L’experiència en molts col·legis i instituts indica que quan les relacions no són bones “és perquè gairebé no hi ha contacte entre pares i professors, perquè no s’han interessat per conèixer-se”, insisteix Farriol . Àlex Castillo, membre del AMPA del col·legi públic Collaso i Gil de Barcelona i vicepresident de Fapac (federació de les AMPA de la primària pública), explica que la implicació dels pares es limita, en la majoria de casos, a fer de subsidiaris del centre. “Els professors estan disposats a que organitzem la reutilització de llibres, el menjador o els casals, però és difícil que siguin receptius quan vols fer una aportació que va més enllà”, diu. Tots dos creuen que el repte està, sobretot, a la secundària. És en aquesta etapa on els pares participen menys -als fills tampoc els fa molta gràcia veure els seus pares passejant per l’institut -, on els alumnes afronten més canvis i on els docents necessiten més ajuda. Per Farriol són els propis instituts els que haurien de dinamitzar les AMPA .

MÉS IMPORTÀNCIA A LES AMPA – Compromís patern i del centre
LA VANGUARDIA 14/7/2010 – lvg201007140241lb (pdf)

.

%d bloggers like this: