La carta de compromís educatiu.

La carta de compromís educatiu s’haurà d’elaborar durant el curs 2010-2011 i incentivarà la implicació de les famílies en l’educació dels seus fills i filles.

El Departament d’Educació ha elaborat un document d’orientacions per a l’elaboració de la carta de compromís educatiu. L’objectiu de la carta és fomentar la implicació de les famílies i els centres a favor d’un entorn de convivència que faciliti les activitats educatives. Els centres públics i concertats que imparteixen educació infantil, primària o ESO hauran d’elaborar la carta de compromís educatiu durant el curs 2010-2011.

El document d’orientacions estableix que els centres públics i concertats que imparteixen educació infantil, primària o ESO hauran d’elaborar la carta de compromís educatiu abans d’acabar el curs 2010-2011. Per a la resta d’etapes educatives, en canvi, serà voluntària. Els pares, mares o tutors i els responsables dels centres hauran de signar el document un cop s’hagi aprovat, mentre que en cursos posteriors se signarà en el moment en què l’alumnat es matriculi per primera vegada a l’escola o institut.

Orientacions per a l’elaboració de la carta de compromis educatiu (pdf)

%d bloggers like this: