Avançament de resultats de la prova d’avaluació de sisè de primària

 

Avaluació als alumnes de sisè curs de l’educació primaria 2009/2010 (pdf)

  • S’ha incrementat el nivell d’exigència en comprensió lectora i expressió escrita
  • Per primera vegada s’avalua la llengua anglesa
  • Adjuntem dossier amb els resultats de les proves, els llibrets de les proves d’aquest any i l’anterior, el material sonor utilitzat per fer el dictat i els models d’informe per a famílies i centres (clica aqui per enllaçar als dossiers).
.
El conseller d’Educació, Ernest Maragall, acompanyat pel president del Consell superior d’avaluació del sistema educatiu, Jorge Calero, i el secretari de Polítiques Educatives, Francesc Colomé, han presentat aquest matí l’avançament de resultats de la prova d’avaluació de sisè de primària que es va duu a terme els passats 5 i 6 de maig en 2.116 centres educatius públics, privats-concertats i privats.
 
Un total de 66.446 alumnes finalitzen aquest any l’etapa de primària i s’incorporen el curs vinent a l’Ensenyament Secundari Obligatori. No obstant això, un 7,4 per cent d’alumnat amb necessitats educatives específiques no han fet la prova per decisió de la presidència de cada comissió o no s’han comptabilitzat els seus resultats en l’explotació final.
 
L’objectiu d’aquesta prova d’avaluació, de caràcter extern, és comprovar el nivell d’assoliment de les competències bàsiques en acabar l’educació primària en català, castellà, llengua estrangera i matemàtiques, a banda de la llengua aranesa per als alumnes la Val d’Aran.
.
L’objectiu és que a partir d’aquests resultats, es puguin arbitrar eines d’ajust i millora en els centres al llarg de l’educació primària amb la finalitat de millorar els resultats en acabar l’etapa. L’avaluació també permet donar informació molt detallada a les famílies sobre les circumstàncies amb les quals el seu fill o filla entren a l’educació secundària obligatòria.

Els resultats de cada alumne s’enviaran a cada família el dia 21 de juny i cada centre disposarà també d’un informe sobre els resultats obtinguts i la seva situació respecte del sistema educatiu el dia 28. Aquests resultats, tant els de l’alumnat com els del centre, seran confidencials i només per a ús de les famílies i dels professionals.

16 de juny de 2010
 
%d bloggers like this: