EDUCACIÓ A LA CARTA

Tenen tots els nens les mateixes capacitats per aprendre?, Influeixen les seves circumstàncies personals, el seu entorn i caràcter a l’hora de fer-ho? Més enllà de l’autoritat i l’esforç, cal tenir en compte els seus ritmes i aptituds.

Text Mercedes de la Rosa a “Estils de vida” de La Vanguardia del 5 de juny de 2010. 

L’ENSENYAMENT BASAT NOMÉS EN APROVATS I SUSPENSOS ES REVELA INEFICAÇ.

AMB PLANS D’ESTUDIS ESPECÍFICS DELS NENS MILLOREN LA SEVA CAPACITAT I INTERÈS

CAL EL SUPORT DELS PARES PER INTRODUIR PEDAGOGIA DIFERENTS

Marta llegeix molt ràpid, però li costa sumar; Joan és únic fent anar la pilota i un líder nat, però no aguanta més de vint minuts seguits i Nicolau és capaç d’inventar històries dignes de Jules Verne, però li costa socialitzar i relacionar-se amb altres nens ; Patrick domina els números, però fa els càlculs de manera diferent als seus companys i amb prou feines parla català perquè acaba d’arribar de Dublín. Marta, Joan, Nicolau i Patrick són companys de classe, juntament amb altres vint nens d’entre sis i set anys. Cursen les mateixes assignatures, tenen els mateixos horaris i són avaluats pels mateixos paràmetres, però mentre uns desenvolupen certes activitats amb facilitat i naturalitat, a altres els costa no només seguir-les sinó, fins i tot, iniciar-les. Poden i han de seguir tots el mateix currículum? És bo que se’ls exigeixin els mateixos resultats a tots? És just que siguin avaluats pels mateixos barems?

Hi ha dues grans línies que responen a aquestes preguntes. La primera i més tradicional és la que dóna suport que els nens són esponges i que cal omplir-los d’informació des de petits amb uns objectius curriculars comuns, sense aturar-se a contemplar les qüestions individuals o necessitats específiques de cada un. Es tracta de l’educació de tota la vida, amb tints autoritaris i basada en l’esforç. L’altra, més contemporània, preveu a cada nen com un individu únic, i respecta la seva evolució pròpia per a l’aprenentatge. El procés té en compte les capacitats, circumstàncies i entorn de cada nen, així com el seu propi ritme d’aprenentatge i conducta. Aquest corrent és la que aposta per una escola integradora mitjançant la personalització.

Llegeix la resta d’aquesta entrada »

%d bloggers like this: