Lideratge, idiomes i expressió, el que menys es desenvolupa en el Batxillerat.

 Las competencias profesionales en los estudiantes preuniversitarios (pdf)

Els alumnes treuen bona nota en informàtica, anàlisi i relacions interpersonals.

Lideratge, idiomes i expressió, el que menys es desenvolupa en el Batxillerat.

Per Adrián Arcos a www.magisnet.com el 7/7/2009

Cal fomentar en els estudiants la iniciativa, l’autonomia, el lideratge, la capacitat d’esforç i la preocupació per fer les coses bé. És una de les conclusions de l’informe Les competències professionals dels estudiants preuniversitaris, realitzat conjuntament per la Fundació Telefónica, Universia i Accenture. En una enquesta realitzada a estudiants de Batxillerat, els seus professors, pares i responsables universitaris, els quatre col·lectius coincideixen que les competències menys desenvolupades en Educació Secundària postobligatòria són les relacionades amb l’organització del temps, la capacitat de lideratge, el treball sota pressió i l’esperit emprenedor.

Així mateix, la formació en idiomes continua com una de les competències menys desenvolupades, de la mateixa manera que l’expressió oral i escrita. L’estudi assenyala que aquesta competència, al costat de la qualitat de l’ensenyament i les habilitats interpersonals, són els aspectes que més faciliten el futur professional a l’alumne. Precisament en l’estudi aconsegueixen bona nota la qualitat de formació, les relacions interpersonals, la capacitat d’anàlisi i la informàtica.

Sobre la responsabilitat en cada etapa del cicle formatiu, Javier Nadal, vicepresident executiu de Fundación Telefónica, considera que “només entre tots els actors de la comunitat educativa és possible desenvolupar aquestes competències i habilitats pràctiques, fonamentals per a la inserció dels joves en el món laboral “. Per la seva banda, Alberto Lavín, soci d’Accenture, incideix en que “per preparar millor els estudiants és necessari establir amb més precisió on s’han de desenvolupar els diferents tipus d’habilitats i competències”.

Quan es desenvolupa

Així, per exemple, l’estudi posa de manifest que les competències lingüístiques s’aprenen abans del Batxillerat o que els coneixements d’informàtica s’adquireixen, fonamentalment, per iniciativa personal. Sobre el desenvolupament de competències socials i d’actituds com la iniciativa, la motivació o la preocupació per la feina ben feta, els col.lectius entrevistats assenyalen que són determinants la responsabilitat personal, el seu entorn familiar i la influència de la societat en general. Per a les habilitats de treball en equip (organització, capacitat de negociació, lideratge i treball sota pressió) el seu desenvolupament també es distribueix entre diversos agents.

Respecte a la importància de les esmentades habilitats en l’entorn professional, Jaume Pagès, conseller delegat d’Universia, afirma que “a l’hora de la incorporació al mercat laboral, les empreses valoren totes les competències professionals dels llicenciats universitaris tant o més que el currículum acadèmic “.

La vitrina ens recorda que anem de colònies.

ANEM DE COLÒNIES

LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ: 4 de juny

Horari i Lloc: de 16 a 18h., al vestíbul de secretaria (1er pis)

Cal portar:

Fitxa d’inscripció amb fotografia mida carnet, actualitzada
Fotocòpia del carnet de vacunes
Fotocòpia de la targeta sanitària de la S.S. i/o Mútua
Resguard de l’ingrés fet al compte de l’AMPA (2n pagament)
Autoritzacions signades
Recepta mèdica en cas que sigui necessari

%d bloggers like this: