Què li passa?: quan els trastorns del comportament alimentari entren a casa.

Que li passa? guia per a families (pdf)

Publicacions del Departament
Registre

Què li passa?: quan els trastorns del comportament alimentari entren a casa.
Barcelona: ACAB (Associació contra l’anorèxia i la bulímia), 2007

Descripció:

Guia que va destinada a totes les famílies que malauradament tenen la malaltia a casa, per tal que el seu missatge acabi esdevenint una eina útil per vèncer el trastorn del comportament alimentari. Cada capítol parteix d’un relat testimonial, a partir del qual un equip de psicòlegs especialitzats en trastorns del comportament alimentari expliquen els símptomes i les conseqüències d’aquestes malalties i al mateix temps aclareixen pautes que poden ajudar la família en el seu paper de coterapeuta.

Número normalitzat: DL: B-23.657-07

Enllaç relacionat: http://www.acab.org/pdf/llibre_quelipassa.pdf

Observació: Exemplar consultable a DIXIT (http://dixit.gencat.cat/portal/index.html).

%d bloggers like this: