Talents amb necessitats

Grup de treball de Superdotació i Altes Capacitats

Els nens amb altes capacitats tenen un potencial que des dels seus pares fins els seus professors han de canalitzar. La seva finalitat és ajudar-los a viure d’acord amb les seves possibilitats i obtenir el millor profit de la seva condició tant en la formació acadèmica com en el desenvolupament educatiu i personal.

Talents amb necessitats

Per V. Gutiérrez  a http://www.padresycolegios.com/ el 21/01/2010

En opinió de la Doctora en Psicologia Teresa Artola, “la majoria de les investigacions estimen que el nombre de nens amb altes capacitats oscil.la entre un 3 i un 5% de la població escolar. En conseqüència, l’esperable seria trobar almenys un d’aquests nens en cada classe d’una escola amb una mitjana d’entre 25 i 30 alumnes. Els nens amb altes capacitats han doncs considerar una cosa habitual en la marxa d’una escola “.

Per tant, afegeix, “tot cento escolar que aspiri a un nivell de qualitat educativa hauria de contemplar diverses mesures per respondre a les necessitats especials d’aquest tipus d’alumnes”. I en aquest punt juga un paper important el docent. Diu Artola que “el professor que té en la seva classe algun nen superdotat, no necessita al seu torn ser superdotat, sinó simplement conèixer les seves característiques. Això requereix ser un educador flexible, segur de si mateix i preparat per organitzar l’aprenentatge dinàmica i creativament, així com ajudar a aquests alumnes perquè desenvolupin equilibradament la seva personalitat atenent a les seves necessitats intel.lectuals i també a les afectives i socials “.

Llegeix la resta d’aquesta entrada »

%d bloggers like this: