Un estudi mostra que les noies resisteixen millor la crisi perquè tenen més formació

“La joventut catalana al segle XXI. Una anàlisi del sistema d’indicadors sobre la joventut a Catalunya” (pdf)

Aquesta publicació és el primer informe que s’elabora a partir dels Sistema d’indicadors sobre la joventut a Catalunya (SIjove). Això ha permès fer una mirada a un període de temps relativament curt, del 2000 al 2008, però que ofereix molta riquesa pel que fa als canvis que ha viscut la població jove. El SIjove dóna una informació panoràmica de la realitat juvenil, toca molts àmbits, i, per tant, no pot aprofundir en totes les dimensions. La seva virtut és més l’amplitud de la mirada que la intensitat amb què tracta cadascuna de les problemàtiques relacionades amb la joventut. És per això que aquesta publicació té una voluntat primordialment descriptiva, i ofereix una interessant mirada a les grans tendències de la joventut catalana. 

El col.lectiu jove és molt vulnerable a la crisi i és qui està rebent el major impacte. De fet, la taxa d’atur juvenil a Catalunya se situa en un 28%, el doble de la de l’atur adult, Que se situa al 14%. Aquests són algunes de les dades que poden extreure de l’estudi “La joventut catalana al segle XXI. Una anàlisi del sistema d’indicadors sobre la joventut a Catalunya”, Realitzat per l’Observatori Català de Joventut del departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.

Un estudi mostra que les noies resisteixen millor la crisi perquè tenen més formació

Redacció de Educaweb.com 12/02/2010 

Un altre dada destacada és que les noies catalanes resisteixen molt millor la crisi que els nois causa de la seva major formació i als seus especialitats laborals. Les noies estan obtenint una major qualificació professional que els nois, molts dels quals van abandonar els estudis quan hi havia més ocupació. L’anàlisi transversal dels indicadors confirma una millora de la situació de les dones en l’àmbit educatiu, de manera que avui en dia la desigualtat per raó de gènere afecta els nois.

Llegeix la resta d’aquesta entrada »

%d bloggers like this: