Les 9 orientacions del Consell Escolar per incorporar la tecnologia mòbil a l’aula

El Consell Escolar de Catalunya aprova un document que posa les bases per a la incorporació de la tecnologia mòbil a les aules. Assenyala que l’escola no pot ser aliena a l’impacte social dels mòbils, i aporta 9 orientacions als centres per a fer-ne un bon ús.

El mobil es cola a classe 02

El Consell Escolar de Catalunya ha establert els fonaments per l’entrada dels mòbils i les tauletes a les aules. En ple debat sobre la idoneïtat de la seva utilització en escoles i instituts, i coincidint amb la celebració del Mobile World Congress a Barcelona, aquest organisme va aprovar ahir el document Les tecnologies mòbils als centres educatius, que reconeix la “necessitat” de fer “un bon ús d’aquests dispositius dins els centres educatius de manera que se n’aprofiti al màxim el potencial”. Fins ara el sistema educatiu havia estat aliè a l’impacte vertiginós de la tecnologia mòbil en tots els àmbits de la vida. Segons el Consell Escolar ho ha de deixar de ser i assumir el repte, amb esperit constructiu, d’incorporar els mòbils a les aules, comptant pautes clares per als alumnes.

El document aprovat pel ple del Consell s’interpreta com la llum verda a l’ús dels mòbils a classe, i compta amb orientacions per a què els centres evitin controvèrsies derivades de la utilització d’aquests dispositius, com les situacions vulneració de la intimitat. “Aporta elements de reflexió que puguin ser d’utilitat a la comunitat educativa a l’hora de bastir solucions adequades als reptes que planteja la ubiqüitat de les tecnologies mòbils als centres educatius”, constata el text sortit del ple, que a més considera els mòbils per assolir les competències digitals marcades per la Generalitat.

El Consell recull també alguns exemples d’experiències que ja han donat resultats positius. El document es pot consultar sencer aquí. En aquest article sintetitzem les 9 orientacions que posen a disposició dels centres.

1. Pautes clares. El consell recomana que els centres estableixin pautes clares i factibles, si pot ser comptant amb la participació dels alumnes. “L’alt potencial educatiu dels mòbils ha de ser encarrilat positivament […] i evitar que esdevingui un àmbit de confrontació entre alumnes i professors”, constata el text, que insisteix que la visió dels centres ha de ser sempre “aaptable i proactiva”.

2. Preveure la comunicació immediata. L’ús creixent dels mòbils, sobretot des que es poden connectar a internet, comporta que els seus usuaris esperin sempre respostes immediates en la seva interacció amb altres persones. Això el centre ho ha de preveure, segons el document. “Molts pares poden pensar que els seus fills o ells mateixos són vulnerables si no disposen de la possibilitat de comunicar-se”, valora el text. En aquest sentit, no dóna llum verda a una comunicació ilimitada entre pares i fills, però sí que alerta que s’ha gestionar aquesta possibilitat dins les normes de convivència del centre.

3. Fugir de l’immobilisme. Es recomana no instal·lar-se en una visió estàtica de l’educació, que sigui aliena al “potencial de les tecnologies mòbils”. Cal “afrontar de manera decidida i positiva aquest fet”, constata el text, perquè si no es pot contribuir a eixamplar la distància entre la realitat de l’alumne i la del sistema educatiu.

4. Participació de les famílies. En l’equació que permeti l’entrada dels mòbils a l’aula hi ha d’haver les famílies. “Es poden fer alumnes i famílies partícips de les normes d’ús dels dispositius mòbils com a part de les normes de convivència del centre”, recull el text. De fet, recorda que la llei d’educació de Catalunya ja preveu que s’ha de potenciar la participació de les famílies a través de la carta de compromís educatiu.

5. Protocols de prevenció de riscos. Per no sacsejar la convivència als centres, el Consell recomana normes d’organització i funcionament que posin especial atenció en el ciberassetjament o la vulneració del dret a la intimitat. Així, recorda que Ensenyament ja ha facilitat instruments per a la reflexió als grups-classe i protocols per als casos més greus.

6. El projecte educatiu. El Consell Escolar proposa que la tecnologia mòbil quedi reflectida als projectes educatius i altres documents dels centres. “Saber utilitzar responsablement els dispositius digitals és alhora un contingut curricular i una competència, de la qual no es pot privar l’alumnat”.

7. Diàleg amb els alumnes. La incorporació dels dispositius mòbils és “una oportunitat única”, segons el text, “de presentar orientacions sobre el seu bon ús i articular la conversa d’alumnes i professors sobre aquest tema”. Els alumnes han de ser conscients de quin ha de ser l’ús permès dels mòbils, però a la vegada es recomana que siguin partícips de la configuració de les pautes.

8. Els professors, exemples. Com en tantes altres actuacions, els professors han de ser l’exemple dels alumnes en l’ús de la tecnologia mòbil. L’ús que en facin els docents ha de ser “coherent” amb les normes de convivència.

9. Garantir l’equitat. En aquest últim punt, el consell reflexiona sobre el canvi en les relacions entre els professors, els seus alumnes i les famílies. De la interacció únicament presencial s’està evolucionant cap al digital, aquest és un fet que constata el consell. Però en aquesta transició vol deixar clar que s’ha de garantir l’equitat.

El Diari de l’Educació

escola digital 02

Les escoles públiques pressionen per fer jornada intensiva

escoles jornada intensiva 01

Ensenyament allarga fins al curs que ve la prova pilot dels sis centres que ja fan horari continuat

Ensenyament va obrir la porta a la jornada intensiva en centres d’educació primària públics el curs 2012-2013. Ho va fer amb una prova pilot en cinc escoles del Baix Empordà i una del Baix Llobregat que inicialment acabava aquest juny, però que finalment s’allargarà fins al 2015-2016. En els últims dos anys, però, el nombre de peticions per implantar aquest horari ha augmentat fins al punt que més de 60 escoles, agrupades a través de les seves associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) en una coordinadora, ja han demanat a la conselleria d’Irene Rigau que s’apliqui l’horari de 9 a 14 hores als seus centres. Ja ho han aprovat totes per consell escolar.

Llegeix la resta d’aquesta entrada »

Set raons per fer servir el mòbil a classe

escola digital 04

La tecnologia ja ha arribat a les aules, però sovint la pedagogia que es fa servir encara li dóna l’esquena. Tots els suports valen per donar a aquesta eina el millor ús educatiu.

“Enceneu els telèfons mòbils”. Quan aquesta sigui la primera frase que el professor digui als seus alumnes en entrar a la classe, en lloc que els apaguin, el canvi serà real. En el món actual plenament digitalitzat, l’entrada d’aquesta en l’educació ja no té marxa enrere.Molts recordaran que el mateix va passar fa dècades amb les calculadores. D’estar prohibides a classe, van passar a utilitzar-se per aprendre. Una vegada que el nen ja sap sumar, la seva utilitat per resoldre problemes més complexos és evident. Doncs el mateix passa amb la tecnologia que existeix avui dia. Tots els suports (mòbils, tauletes, portàtils …) són útils per aprendre. I no només a l’aula. L’aprenentatge s’ha tornat multidireccional i la classe ha perdut el seu protagonisme. Aquesta és una de les tesis d’experts internacionals que estarà sobre la taula durant la XXIX Setmana Monogràfica de l’Educació de la Fundació Santillana, amb el títol Millorar l’educació: què pot aportar la tecnologia?  Per escalfar motors, exposem les principals raons que estan portant a tot el món a utilitzar tot tipus de suports a classe:

-  L’alumne porta tota la informació sobre. La mou, la intercanvia, la comparteix en xarxa, fora i dins de classe. D’aquesta manera, aprèn de manera intuïtiva, fins i tot sense ser-ne conscient. El mòbil és clau per als estudiants. “Arribarà un dia en què el professor digui als alumnes a l’inici de la classe: ‘Enceneu els mòbils’, en lloc de dir-los que els apaguin”, exposa d’una manera molt gràfica el director d’Educació de la Fundació Santillana, Mariano saboner. Fa temps ja es deia que el ratolí de l’ordinador s’havia convertit en la prolongació del braç de les noves generacions de nens i joves. Però ara ho és encara més la seva mòbil.

-  La classe ja no és l’únic lloc on s’aprèn. L’ús d’ apps educatives com a complement dels temaris comença a ser una realitat. I les iniciatives d’emprenedors per crear són cada vegada més nombroses. El sector calcula que en l’actualitat hi ha més de 80.000 apps educatives. Són gratuïtes i ajuden a que augmenti la motivació de l’alumne. Molts docents i experts insisteixen en la seva utilitat a l’aula. Els continguts vénen de fora de l’aula i entren per la tecnologia a través dels mòbils o d’altres suports.

-  El professor sap usar la tecnologia com l’alumne. “El tòpic que els alumnes usen més la tecnologia i estan més familiaritzats amb ella que els professors s’ha trencat”, recorda Jabonero. Aquesta premissa que es repetia fins a la sacietat fa anys ja no és certa. Tothom fa servir la tecnologia en la seva vida quotidiana i professional, sigui per enviar correus, navegar, jugar, escoltar música o, sí, alguns fins i tot per ensenyar. I ja sense esmentar que molts dels professors que exerceixen ara a l’educació no universitària pertanyen ja a generacions que van néixer en l’era tecnològica.

-  La transformació de l’educació amb la tecnologia té tres potes: els recursos digitals amb els quals es dota l’aula i als alumnes (des de les pissarres digitals als ordinadors), el seguiment del professorat i un currículum digitalitzat. I els recursos ja no són l’assignatura pendent, ressalten els experts. De fet, el 85% dels centres de secundària dels països de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) ja el 2012 estava dotat d’ordinadors de taula; el 41%, de portàtils, i el 11%, de rajoles, segons dades d’aquesta organització. Els següents passos a donar són estendre el currículum digitalitzat, així com el seguiment i suport del professorat en l’ensenyament amb aquests materials.

-  Els professors ja no van a cursets perquè els ensenyin a utilitzar la tecnologia. No són la solució. Està més que comprovat. Avui dia el seguiment del docent ja es fa per experts en tecnologia en els propis centres, explica Jabonero. Se’ls dóna suport sobre el terreny en l’ús de totes les eines que integren el currículum digitalitzat (que té múltiples recursos, com il·lustracions animades, vídeos, visites virtuals, fòrums …). Molts experts posen com a exemple de la importància d’aquest suport el cas d’Uruguai. Informatitzar tots els centres, però no va dotar als docents d’eines per utilitzar aquests nous recursos. La conclusió va ser que van baixar els resultats dels alumnes, segons es va veure en els resultats que van obtenir en l’avaluació internacional del programa Pisa , de l’OCDE.

-  La despesa pública en tecnologia creix en els països més avançats, tot i que baixa la despesa en educació.Països com els Estats Units o Anglaterra han seguit aquesta línia en plena crisi. Però no sempre la inversió en tecnologia per a l’educació s’ha traduït en una millora dels resultats dels estudiants.De fet, alguns dels països que menys inverteixen en ella (com Finlàndia, el Japó o Corea del Sud) surten als primers llocs de les proves Pisa de l’OCDE, igual que altres que, per contra, inverteixen molt en ella ( com Singapur, els Països Baixos o Estònia).

-  En els últims anys, s’ha creat la figura del “Coordinador Tec “en els centres. Precisament per la raó anterior. Per facilitar la seva bona utilització per tal que es tradueixi en un millor i més eficaç sistema d’aprenentatge per als alumnes. Nombrosos centres espanyols ja compten amb ells. El “Coordinador Tec “és el responsable i supervisor d’ús de la tecnologia a les aules. Fa un seguiment del professorat i de l’adaptació del currículum del centre a ella.

escola digital 02

Un canvi lent

Aquella visió del professor repartint als seus alumnes bolis bic mentre aquests no paraven de badallar perquè en realitat es manejaven perfectament davant un teclat ha passat a la història, recalquen els experts. Òbviament excepte en excepcions molt concretes, com és el cas de poblacions en situació molt desfavorida o de tendències pedagògiques que s’inclinen per no usar la tecnologia.

Però si el procés de digitalització del treball i dels treballadors ha estat molt complicat en nombrosos sectors i empreses, en l’educació, sobretot en el no universitari, la complexitat s’eleva al cub. No es tracta de canviar el procés de producció d’alguna cosa i de formar els treballadors en aquesta nova forma de treballar, sinó d’ensenyar a les generacions futures d’una forma completament diferent tot el que necessitaran saber per formar-se com a individus. Per això, la Fundació Santillana s’ha proposat en la seva nova Setmana de l’Educació analitzar la situació. Una desena d’experts internacionals parlaran des de demà fins dijous de l’impacte de les TIC, de com ho viuen els estudiants, de la situació a Espanya o de quins són els suports i continguts en què cal centrar-se.El canvi està sent molt lent i el punt de mira està no només en com utilitzar degudament la tecnologia per ensenyar sinó en com treure-li més partit per millorar la qualitat de l’educació.

SUSANA PÉREZ DE PABLOS – EL PAÍS

escola digital 03

Mama, no puc parar els pensaments que m’arriben al cap

sobreestimulacion 01

Una amiga em va comentar fa uns dies que la seva filla, de només cinc anys d’edat, l’havia sorprès amb aquest comentari mentre la portava a un aniversari. Asseguda a la seva cadireta, en els seients del darrere del cotxe, la petita es mostrava angoixada i desconcertada. No és la primera mare que em comenta alguna cosa semblant, però en aquest cas resulta especialment significatiu el fet que la nena considerés que els pensaments li arribaven de fora …

No es tracta de l’argument d’una pel·lícula de ficció, a l’estil de La invasió dels ultracossos, ni tampoc és conseqüència d’alguna estranya malaltia mental, o una situació puntual i passatgera. Després de descartar tot el descartable, la conclusió no es fa esperar: es tracta sens dubte d’una altra nena més aconseguida pel que anomenem sobreestimulació. El 1997, fa ja divuit anys, vaig publicar un llibre sobre el consum de drogues de síntesi entre els adolescents, en què feia referència exactament a aquesta situació. Sense cap dubte ens trobem davant la generació més sobreestimulada de tota la història de la Humanitat. Fins fa tot just 50 anys els estímuls que rebíem de l’exterior eren molt limitats i moderats en relació als que rebem avui dia. Es tractava fonamentalment d’estímuls procedents del nostre entorn immediat, família, amics, i les poques hores a la setmana que podíem passar veient un canal de televisió en blanc i negre, o escoltant algun programa de ràdio.

Avui, qualsevol nen de deu anys del nostre entorn, ha rebut moltíssima més informació que qualsevol altre homo sapiens dels que han passat per aquí en els últims 40.000 anys. Ha vist imatges de tiranosaures corrent per un bosc, quan fins fa un segle ni tan sols sabíem de la seva existència. Imatges de peixos abissals, animals i insectes de qualsevol punt de la terra, vídeos gravats en la superfície de Mart per un robot, seqüències reals sobre el cor bombejant sang o limfòcits fent la seva feina en el nostre sistema immunològic. Coses amb les que cap savi de l’antiguitat es va atrevir a somiar, i un volum d’informació molt difícil de manejar. Estímuls dirigits a tots els seus sentits: sintetitzadors, sons i ritmes mai abans escoltats, aliments procedents dels cinc continents, xiclets que els primers minuts saben a maracujà i després a fruits silvestres del bosc australià … S’han parat a comptar els tipus de cereals que hi ha a les prestatgeries dels supermercats? I els iogurts?

Però aquests nens no reben només els estímuls del seu entorn habitual, sinó que en moltes ocasions ens entestem a “enriquir” i omplir absolutament tot el seu temps amb més activitats. Un temps lliure absolutament copat, que es combina amb histriòniques sèries de dibuixos animats, estridents partides de videojocs en 3D i tot tipus d’aplicacions per omplir els seus mòbils, tauletes i caps.

Ja fa uns anys que diferents experts, com els del grup de recerca sobre Neuroplasticitat i Aprenentatge de la Universitat de Granada (UGR), van advertir sobre com l’estimulació primerenca podia influir en el procés d’aprenentatge. La psicobióloga Miracles Gall, assenyalava que: “L’entrenament en tasques massa complexes, abans que el sistema estigui preparat per dur-les a terme, pot produir deficiències permanents en la capacitat d’aprenentatge al llarg de la vida”.

El problema de la sobreestimulació és que, igual que fan les drogues de síntesi, provoca el que anomenem “tolerància”. És a dir, l’organisme s’acostuma a rebre amb regularitat la seva dosi d’estímuls, fins que arriba un moment en què aquesta dosi no el satisfà. Què fa llavors? Doncs molt senzill: buscar una dosi més gran. Els nens que viuen aquest efecte es fan cada vegada menys sensibles als estímuls de l’entorn, i necessiten cada vegada més. Es tornen hiperactius, o es mostren desmotivats mentre la seva imaginació i creativitat es van minvant. Els costa centrar-se molt temps en una mateixa activitat, i senten que els seus pensaments s’atropellen els uns als altres.

AVORRIMENT 01

NECESSITEM EL AVORRIMENT

Pot semblar una mica paradoxal, però necessitem més que mai que els nens i nenes tinguin temps per avorrir-se. Necessitem que tinguin temps cada dia per dur a terme activitats que no estiguin prèviament estructurades, organitzades i controlades per normes rígides i preestablertes. Cal que tinguin l’oportunitat de crear les seves pròpies estructures, normes i paràmetres. Crec que els adults que no són capaços d’innovar, d’adaptar, canviar o evolucionar i aportar alguna cosa a la vida dels que els envolten, són sovint nens privats de la possibilitat de crear i experimentar. Cal tenir la possibilitat d’explorar, i també la possibilitat d’equivocar-se.

Definiria l’avorriment com l’absència de motivació que inciti a l’acció física o mental. Així doncs, si un nen s’avorreix i vol actuar haurà d’acabar trobant o creant les seves pròpies motivacions. Tindrà en definitiva que automotivar. I no tinguin cap dubte que ho farà. Un nen o una nena en un parc, amb un palet, sorra i un parell de pedres crearà tot un món. Assegut davant d’una taula i amb una caixa plena de pinces d’estendre la roba, organitzarà una cursa de cotxes, desenvoluparà una batalla o realitzarà algun tipus de construcció. Un full en blanc, un llapis i diversos retoladors donaran lloc a tot tipus de creacions …

Els nens i nenes d’avui, més que mai, necessiten disposar de temps no estructurat i dirigit pels seus majors. La sobreestimulació, la constant motivació externa i l’encadenament continu de tasques i activitats programades els saturen, atabalen i ofeguen la seva necessitat de crear .

Resumiria meus principals recomanacions en el següent decàleg:

  1. Procureu que els vostres fills disposin sovint de temps no estructurat. Veritable temps lliure!
  2. Reduïu les activitats extraescolars al mínim que consideri necessari. Prioritzi i tingui molt en compte aquelles que són iniciativa d’ells mateixos.
  3. No s’avanci a les seves demandes, no cremi etapes massa aviat. Necessiten aturar-se i assaborir cada edat i cada etapa. Respecteu el seu ritme de maduració.
  4. Interactuï i jugui amb ells si ho demanen, però no organitzi ni desenvolupi les normes.
  5. Controleu l’accés a internet i les noves tecnologies. No han d’esdevenir prioritàries ni conformar la seva principal forma d’oci. Establiu horaris.
  6. Distancieu l’ús d’ordinadors, tablets o telèfons mòbils de l’hora d’anar-se’n al llit. El dormir és fonamental, i el cervell necessita un temps per tornar a la normalitat després dels estímuls rebuts durant l’ús d’aquests aparells.
  7. Superviseu les sèries de dibuixos animats que veuen. Comproveu si és vostè capaç de veure un capítol i en quin estat es troba després. Algunes generen un estat d’ansietat molt apreciable.
  8. Els vostres fills necessiten contacte amb la natura. El ritme que aquesta estableix actua com un veritable bàlsam. Necessiten tocar, olorar, sentir i experimentar en espais oberts i naturals.
  9. Controleu els sorolls innecessaris. Si algú vol veure la tele a casa, escoltar música o discutir, els altres no han de compartir necessàriament.
  10. Presteu tota l’atenció possible als seus comentaris, preguntes i observacions. Res del que diuen és superficial, encara que al principi puguem no entendre el que estan intentant dir-nos.

(Això no vol dir que la sobreestimulació sigui la resposta a tots els casos similars. La meva intenció és només aportar recursos i idees als pares i mares que puguin sentir-se identificats).

Més informació:  http://www.guiasaluddigital.com

Per KIDSANDTEENSONLINE

_____

http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2014.00593/full

http://secretariageneral.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-canal-ugr/la-sobreestimulacion-infantil-y-juvenil-provoca-deficiencias-en-el-aprendizaje#.VOjKmfmG-bN

nens jugant a la natura

AMPA IPSE NEWS #056AMPA IPSE NEWS #056

un espai per a la comunicació i per a la participació

26/02/15

Cliqueu aquí per descargar-vos l’aplicació APP pel mòbil de l’AMPA IPSE.
El video del Mercat de Primavera del 2014
Durant la jornada de portes obertes de l’Escola IPSE, l’AMPA ha presentat el video del Mercat de Primavera del 2014, una gran obra d’art que ha d’animar a que el Mercat de Primavera d’aquest…
Un 50% dels nens pateix una disfunció visual que dificulta el seu aprenentatge
Els experts alerten que un de cada tres casos de fracàs escolar està causat per un problema de visió, i un recent estudi afirma que un 30% dels nens presenten símptomes determinats com a falta de …
L’OCDE avisa que els deures alimenten la desigualtat escolar
¿Per què són els deures motiu de desigualtat entre els alumnes rics i els alumnes pobres? Malgrat que molts pedagogs asseguren que hi ha raons de pes per defensar les tasques escolars a casa, el pr…
Els escacs aterren a l’escola com a reforç pedagògic
Milloren la capacitat de memoritzar, assimilen més fàcilment els conceptes numèrics, aprenen geometria i orientació espacial i, de passada, reforcen la comprensió lectora. Tot això jugant a esca…
El Congrés aprova fomentar els escacs a l’escola
La Comissió d’Educació i Esport del Congrés va aprovar amb el suport de tots els grups una proposició no de llei sobre la implantació i foment de la pràctica del escacs en escoles i espais públ…
Escola IPSE, 48 anys oferint una educació integral – Publicat a araCriatures el 14 de febrer de 2015
L’escola IPSE fa especial èmfasi en educar els seus alumnes en valors com l’empatia, la solidaritat, el respecte i la col·laboració. L’escola IPSE – Parroquial, catalana i oberta a tots aqu…
Els que necessiten ajuda no són els nois sociòpates, sinó els seus pares
Bé, són joves … Ja milloraran. És que no parlo de la generació dels xavals, sinó la dels seus pares. Els que necessiten ajuda són els seus pares. Per comoditat i desídia han format petits mon…

El video del Mercat de Primavera del 2014

Durant la jornada de portes obertes de l’Escola IPSE, l’AMPA ha presentat el video del Mercat de Primavera del 2014, una gran obra d’art que ha d’animar a que el Mercat de Primavera d’aquest any torni a ser un gran èxit.

AMPA IPSE saludant Mercat Primavera 2014

Mercat Primavera 2014 – VÀREM TOCAR EL CEL AMB LA MÀ …

VÀREM TOCAR EL CEL AMB LA MÀ… 

…I vàrem baixar d’allà dalt, ja cap al tard, cansadets però somrients. Amb la cara que posen els guanyadors, la cara dels qui saben que ho han donat tot per una causa. Havia conclòs ja aquell dia tant esperat per tots. I … havia acabat feliçment.

Tants nervis viscuts al llarg dels darrers dies, tantes il·lusions dipositades en què tot sortís bé, tants esforços, tantes hores de reflexió en la cerca de les actuacions que pensavem que més agradarien a tots, tants dies ordenant i organitzant idees havien donat resultat. Quin creuament de sentiments: feliços, però el Mercat ja havia acabat.

La Festa de la Primavera – 2014 havia arribat a la seva fi, però afortunadament amb un èxit de participació de les famílies que no recordaven ni els més antics de la casa. Tots vam passar una jornada d’aquelles que costa d’oblidar. Objectiu de l´AMPA complert!

Llegir més …

Un 50% dels nens pateix una disfunció visual que dificulta el seu aprenentatge

Problemes-de-vista-nens

Un 50% dels escolars pateix alguna disfunció visual que dificulta el seu aprenentatge, segons un estudi que ha presentat avui el Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya (COOOC), després d’analitzar a 6.402 nens de 197 escoles de Catalunya.

“Segons els resultats, un 6,2% dels alumnes enquestats té un defecte visual i un altre 41,8%, algun símptoma sospitós sobre l’existència d’un problema visual”, ha informat en roda de premsa el president del COOOC. Alfons Bielsa.

El COOC, en col·laboració amb 400 òptics optometristes, ha dut a terme 6.402 enquestes a alumnes de 197 escoles a Catalunya en lau primera etapa de la campanya “Visió i aprenentatge”, que ha arribat al 9% dels escolars de l’últim curs a Catalunya .

La campanya té com a objectiu “educar els alumnes d’una manera amena, divertit i didàctic perquè tinguin cura la seva salut visual en totes les etapes de la seva vida i detectar dificultats”, ha assegurat Alfons Bielsa.

Les 6.402 enquestes també revelen que el 7,9% dels nens enquestats veu borrós i / o veu doble sempre que llegeix o estudia, alguna cosa que a un 37% li passa sovint.

Segons l’especialista en visió i teràpia visual del COOOC, Dolors Muñoz, “veure borrós l’associem a la necessitat d’ulleres graduades, però equivocar en copiar de la pissarra pot estar causat per un problema de memòria visual o per una incapacitat de mantenir l’enfocament “.

També afegeix que el problema de canvi d’enfocament “es pot solucionar entrenant aquesta habilitat amb exercicis de teràpia visual”.

El Col·legi de Optometristes ha manifestat també que han posat en marxa la segona edició de la seva campanya per al curs 2014-2015, que seguirà comptant amb el suport de la Generalitat perquè “és bàsic seguir creant consciència sobre la importància de la visió”, ha declarat el gerent del Consorci d’Educació a Barcelona, ​​Manel Blasco.

La campanya s’adreça principalment a alumnes de 6è de Primària, ja que, segons els experts, és una edat en la qual les demandes visuals per a un bon rendiment acadèmic augmenten de forma important.

Els experts també alerten que un de cada tres casos de fracàs escolar està causat per un problema de visió, i un recent estudi afirma que un 30% dels nens presenten símptomes determinats com a falta de concentració, que mai s’arriben a relacionar amb la vista.

Altres símptomes d’alerta són des errors en copiar paraules de la pissarra, mal de cap, ulls plorosos, picor, parpelleigs constants, sensibilitat a la llum o apropar-se molt al paper utilitzant el dit com a indicador en llegir.

EFE – LA VANGUARDIA

El president del Col·legi d'Òptics de Catalunya, Alfons Bielsa, durant la presentació de l'estudi 'Visió i aprenentatge' que ha revelat que la meitat dels alumnes té problemes de vista que posen en risc el rendiment acadèmic.

El president del Col·legi d’Òptics de Catalunya, Alfons Bielsa, durant la presentació de l’estudi ‘Visió i aprenentatge’ que ha revelat que la meitat dels alumnes té problemes de vista que posen en risc el rendiment acadèmic.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2.637 other followers

%d bloggers like this: