8 reaccions químiques en 4K que són pura bellesa

La química és bella, i molt més si els seus secrets es filmen en resolució 4K. Beautiful Chemistryés el projecte de divulgació d’un grup d’investigadors de l’Institut de Ciència i Tecnologia Avançades de la Universitat de la Xina, i la Universitat Tsinghua. El seu objectiu: captar reaccions químiques amb un detall com poques vegades tenim oportunitat de veure.

beautifulchemistry net 01

Beautiful Chemistry busca ensenyar diferents reaccions químiques especialment vistoses. Per això han muntat un set de rodatge amb una càmera 4K i diferents cubetes amb parets planes de vidre. Les reaciones a nivell microscòpic es graven mitjançant instrumental addicional. Aquestes són les primeres. A la seva web també tenen altres vídeos molt interessants sobre estructures nanomètriques i instrumental [via Beautiful Chemistry]

Precipitació

Aquest vídeo mostra cinc casos diferents de precipitació de substàncies en un cub de vidre ple d’un líquid transparent.

Jardí químic

Aquesta acolorida reacció ocorre quan s’aboquen sals de metall en una solució aquosa de silicat de sodi. Les sals creixen formant delicades estructures.

Canvi de color

Els colors d’algunes plantes varien en funció de l’acidesa de l’entorn. Aquest vídeo mostra com reaccionen diferents vegetals en ser submergits en hidròxid de sodi o àcid clorhídric.

Desplaçament de metall

En dipositar zinc en solucions de nitrat de plata, sulfat de coure o nitrat de plom, els metalls reaccionen formant aquestes increïbles estructures. Perquè les formacions no es trenquin, els químics van afegir silicat de sodi i àcid acètic perquè la solució fos gelatinosa.

Cristal·lització

El vídeo mostra el fascinant procés de formació de cristalls. En aquests casos es tracta de sulfat de coure, disulfato de sodi, ferrioxalato de potassi i acetat de sodi en un mitjà aquós.

Bombolles

Moltes substàncies, com l’hidròxid de sodi sotmès a electròlisi, generen gasos, aquests gasos adopten forma de bombolles en un medi aquós. Aquest vídeo mostra quatre reaccions d’aquest tipus.

Gotes fluorescents

En combinar químics de tipus oliós com els que es troben en els retoladors fluorescents amb hidròxid de sodi, es formen milers de petites gotes que van unint a poc a poc.

Fum

Aquest últim vídeo mostra tres tipus de fum: el d’una espelma tacant una placa de vidre, el d’unes barretes d’encens, i fum produït per la reacció del clorur d’amoni en barrejar clorur d’hidrogen i amoníac.

Carlos Zahumenszky – GIZMODO

beautifulchemistry net 02

Pare que planxa, filla científica

Els homes que participen en les tasques domèstiques, claus perquè les seves filles triïn professions ‘masculines’. Treballar amb els homes, una forma d’augmentar la presència femenina en la ciència. Les filles de pares que participen a la llar trien carreres sense estereotips.

pare que planxe filla cientifica

Celeste López – LA VANGUARDIA (Padre que plancha, hija cientifica – pdf)

Molt es parla de la igualtat de gèneres, però la realitat és que els estereotips es mantenen (molt menys, però es mantenen) impedint de manera clara la tan esperada igualtat real de nois i noies. Només cal recordar les paraules de l’alcaldessa de Madrid, Ana Botella, durant la presentació de l’última fornada de bombers de l’Ajuntament de Madrid, en què no hi havia ni una sola dona entre els més de 200 que s’incorporaven. La seva explicació va ser que homes i dones són diferents i que aquestes proves eren molt dures per a les dones. En altres comunitats, com a Catalunya, sí que hi ha dones bombers.

Però, què és el que de veritat influeix a l’hora d’escollir una professió?, és cert que hi ha professions de noies i professions de nois? Un recent estudi de Universitat de Columbia Britànica, de Canadà, constata que a les llars igualitaries, aquelles en què pares i mares es reparteixen de manera equitativa les feines domèstiques, els seus fills seran adults igualitaris. Una cosa lògica, ja que els nens aprenen els valors dels seus progenitors. Són esponges de l’aprenentatge. Però el més revelador de la investigació és la influència de la tasca del pare igualitari en les seves filles: aquestes tendeixen a escollir professions vinculades a estereotips masculins, més que les habituals professions femenines vinculades a la cura i al servei. D’aquest estudi, es desprèn que està en mans dels homes l’avanç femení en camps tradicionalment masculins, com són les enginyeries o les carreres de ciències.

L’estudi, publicat a la revista Psychological Science, es va basar en les dades recollides de 326 nens, amb edats compreses entre els 7 a 13 anys. “Els resultats que hem obtingut són importants perquè suggereixen que un major equilibri en la divisió del treball domèstic entre els pares podria promoure una major igualtat de força de treball en el futur de les noves generacions”, va indicar la responsable del treball, Alyssa Croft.

Els investigadors volien comprovar com els rols de gènere dels nens “es podien predir” per les pròpies creences dels pares en la matèria i, sobretot, per la seva contribució al treball domèstic. Anteriors estudis havien demostrat clarament la influència de la mare en els seus fills: a mares més igualitàries i que treballaven fora de la llar, plançons més igualitaris, perquè la dona es convertia en referent. Però l’equip liderat per Croft va posar en dubte el “segona feina” de la dona, el treball domèstic, un factor que bloqueja els èxits de les dones, tant en la força laboral remunerada com en el seu empoderament personal. Perquè en unes societats en què les dones fa temps que es van incorporar al món laboral, els avenços en matèria d’igualtat encara són insuficients, entre altres coses perquè el pes del treball domèstic segueix recaient de manera molt clara en la població femenina.

D’aquesta manera es van endinsar en el treball domèstic, estudiant qui ho feien i si en el cas que es repartia, es feia d’una manera equitativa. I va ser llavors quan van comprovar que el “paper del pare és un element clau en la predicció de les ocupacions no tant dels fills com de les filles”, assenyala Croft.

Les explicacions que troben els autors d’aquest treball és que els pares podrien d’alguna manera mostrar a les filles el que podien esperar de la seva futura parella, un company que treballarà colze a colze a la casa de tal manera que ella tindrà més temps per treballar. O, almenys, treballar en les mateixes condicions que l’home.

Però, a més, les nenes interioritzaven que els treballs destinats habitualment a les dones, com són tots els relatius a cures i serveis, no eren exclusius de les dones, trencant així els motlles establerts, sobretot quan el progenitor que ajuda en les tasques de la casa té treballs classificats com masculins.

Així, van advertir que si el pare col·laborava activament a la llar, les nenes somiaven ser policies, metges o científiques. Per contra, quan el pare es apoltrona al sofà, deixant les tasques domèstiques a la mare, les petites van ser més propenses a imaginar-se en un futur treballant com infermeres, professores o senzillament, amb ser mestresses de casa.

Per què aquesta influència tan clara en les filles i no en els homes? Perquè les dones, assenyala Alyssa Croft, són “més propensa a interioritzar les normes socials”, mentre que els nens són menys “mal·leables”. A més, apunta, els estereotips que regeixen el comportament masculí són més rígids que els de les dones.

La investigadora creu que aquest treball obre una porta més que interessant per intentar trencar estereotips, sobretot, pel que fa a dirigir la vida professional de les dones. Assegura que queda molt per investigar, però insisteix que aquest és un pas per treballar amb els pares i insistir que si ells col·laboren en les tasques domèstiques seves filles seran més proclius a “equilibrar el treball amb la família i a tenir una carrera menys estereotipada de gènere”.

Aquest treball dóna els arguments per intentar acabar d’una vegada per sempre amb la clàssica divisió entre treballs masculins i femenins. Problema que existeix en totes les societats avançades, inclosa l’espanyola, que des de fa temps clama per incrementar la presència de dones en el món de la ciència, per exemple.

pare que planxe filla cientifica grafic

I és que, les dades són reveladores. Malgrat que les noies són millors estudiants que els homes i que una bona part dels universitaris són dones, els estereotips es mantenen: mentre que en ciències de la salut en el curs passat hi havia gairebé 162.000 dones matricula davant 70.000 homes, en enginyeria i arquitectura havia una mica més de 77.000 noies enfront de 220.500 homes. En els màsters, la situació és similar (vegeu el gràfic).

Una realitat sobre la qual ja va alertar el l’Institut d’Estadística de la Unesco i que revela que malgrat que el 54% dels estudiants de grau són dones i el 51% els que realitzen el doctorat, la realitat és que només el 39% es dediquen a la investigació. I en aquest cas, la seva presència es concentrada fonamentalment en les ciències socials. “Mentre que romanen subrepresentades en enginyeria i en carreres tecnològiques”, indica aquest organisme internacional, que insisteix en la necessitat d’encoratjar les joves en els estudis de matemàtica i ciència.

Segons la Unesco, a Espanya “hi ha nombrosos obstacles associats a aquestes trajectòries educatives, des dels estereotips que afronten les nenes fins a les responsabilitats familiars i els prejudicis que enfronten les dones en el moment de triar el seu camp d’estudi”.

Dave_Engledow_10_08D

El pitjor pare del Món: Dave Engledow

Pares, la vostra filla pot ser bonica i alhora científica, matemàtica o enginyera

L’operador de telefonia mòbil dels Estats Units VERIZON acaba de publicar un vídeo on es mostra com moltes vegades es desanima a les nenes en el seu interès per la ciència i la tecnologia.

El comercial remarca que el principal motiu pel qual les nenes s’allunyen de la ciència és per que són dissuadides per missatges socials, principalment dels seus pares, que els repeteixen constantment estereotips que reprimeixen el descobriment i la investigació, per considerar-ho com una cosa “poc femenina”.

VERIZON 01 SCIENCE

El 80% dels llocs de treball a la pròxima dècada requeriran habilitats tecnològiques i VERIZON vol inspirar les ments joves perquè s’involucrin amb la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques per construir un futur més brillant.

Les dones ocupen menys del 25% dels llocs de STEM (acrònim en anglès de Science, Technology, Engineering and Mathematics). Treballant junts, anem a encoratjar a més dones a seguir carreres que resolguin els immensos reptes del nostre futur.

VERIZON 02 TECHNOLOGY

A l’anunci es ressalta que la societat afavoreix que les nenes es comportin d’acord amb els paràmetres normals de feminitat i se les força a allunyar de l’ús d’eines o d’allò que pugui “embrutar els seus vestits”, portant com a conseqüència la desafecció a les matèries properes a la ciència.

En acabar, el vídeo diu que el 66% de les nenes de quart grau de primària afirmen que els hi agraden la ciència i les matemàtiques, contrastant amb la pobra matriculació femenina de només el 18% en carreres lligades a l’enginyeria als Estats Units.

VERIZON 03 ENGINEERING

VERIZON recorda als pares que les nenes també són capaces d’aconseguir grans objectius en les àrees de la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques, sense que això impedeixi ser boniques.

Ens hem de preguntar quantes vegades hem descoratjat a la nostra filla o germana amb frases que reforcen una excessiva preocupació en la seva aparença (“les nenes boniques no s’embruten el vestit”) i un desinterès inconscient en la investigació científica.

VERIZON 04 MATH

VERIZON ens convida a pensar com parlem a les nostres filles de manera que puguin reconèixer el seu potencial, trencant els paradigmes imposats per la societat i així poder aconseguir grans somnis i metes.

Ajuda a trencar amb aquesta mala pràctica compartint aquest vídeo.

CatEI.cat

La CE fa campanya per animar a les dones a fer carrera en les TIC

every-girl-digital

La Comissió Europea (CE) ha llançat una campanya per identificar i promocionar experiències model que puguin animar les joves a estudiar i orientar la seva vida professional cap les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC), davant la seva escassa presència en el sector.

La CE considera que “la tecnologia és quelcom massa important com per deixar-la a mercè dels homes”, i explica que l’economia digital i el sector de les aplicacions estan desenvolupant a Europa però, aparentment, sense les dones, basat en dades que mostren que a Europa només nou de cada cent creadors d’aplicacions són dones.

A més, només un 19% dels directius d’empreses de TIC són dones (45% en altres sectors de serveis), i el mateix percentatge de dones són empresàries dedicades al sector de les tecnologies de la informació i comunicació.

Així mateix, menys d’un 30% de la mà d’obra que treballa en el sector són dones i el nombre de graduades en informàtica està baixant (un 3% respecte d’un 10% de graduats masculins).

En la campanya, la vicepresidenta de la CE i comissària d’Agenda Digital, Neelie Kroes, anima les dones a “llançar-se a la codificació”, una cosa, ha dit, “que és molt divertit”.

“Volíem proporcionar a les dones una plataforma perquè ens expliquin les seves experiències sobre com triomfar en les tecnologies”, va explicar Kroes sobre el propòsit de la campanya, que serveix per recollir històries d’èxit de dones que treballen en les TIC amb vista a “contribuir a dinamitzar la generació següent “.

Per a això, la CE ha creat una pàgina a la xarxa social Facebook titulada “Every Girl Digital“, a la qual poden pujar els vídeos de les dones que vulguin compartir el seu treball en el món de les TIC.

Every Girl Digital facebook

La campanya es realitza sobre la base d’un estudi de la Comissió sobre la dona en el sector de les TIC, la conclusió era que la millor manera d’atraure les dones a llocs de treball del sector tecnològic és donant visibilitat a professionals d’aquest sector que els resultin atractives, convertint així en models.

La identificació de trajectòries professionals és una altra forma de fer que les dones que ja treballen en el sector tecnològic es mantinguin en ell al llarg de la seva vida professional, opina la CE. Si les dones ocupessin llocs de treball del sector digital en la mateixa mesura que els homes, el PIB europeu podria augmentar anualment en uns 9.000 milions d’euros, segons l’estudi.

Les empreses que més integren la dona en els seus llocs directius aconsegueixen un rendiment del capital superior en un 35% respecte de la resta, i uns beneficis per als accionistes un 34% més elevats que altres empreses comparables, assegura la CE.

Més informació: Every Girl Digital

Ets enginyera en informàtica o coneixes a dones que són enginyeres en informàtica?

El COEINF, organització visiblement responsable (visibles), darrers dies per gaudir de la subvenció amb un any sense cost a les Enginyeres en Informàtica que sol·liciten la seva col·legiació durant el mes de març, per impulsar la presència de dones al Col·legi, i que es pot iniciar via web al següent formulari (indicar a observacions DONA2014).

Font: COEINF.cat

Passió robòtica. Tecnologia per a adolescents

xnergic-robot

Xnergic acosta el jovent a l’experimentació amb robots i videojocs gràcies a un campus amb expansió territorial a Barcelona, Calella, Badalona i Granollers.

La passió per la tecnologia mou tant professionals de l’educació com mares i pares d’infants, que veuen que la canalla ja està familiaritzada, des de molt aviat, amb les aplicacions mòbils. Tot i això, el jovent continua sent, generació rere generació, el gran focus d’apassionats per la tecnologia. Partint d’aquesta realitat, des del TecnoCampus de Mataró es va impulsar la comunitat virtual Xnergic, que pretén crear una via d’experimentació que acosti adolescents i preuniversitaris a diverses tecnologies. El projecte vol ajudar en la presa de decisió del jovent cap a alternatives universitàries d’enginyeria en un futur immediat.

Xnergic, adreçat a joves d’entre 11 i 17 anys, vol ser el planter d’Europa per fomentar les vocacions tecnològiques en un context en el qual, segons les estadístiques, les enginyeries són alternatives universitàries amb una demanda decreixent.

Per intentar canviar aquesta tendència, aquesta comunitat virtual, nascuda a finals del 2012, experimenta amb tecnologies com a instrument de diversió. Té la voluntat de generar un vincle amb els adolescents tot oferint-los un espai on es puguin divertir, amb tallers de robòtica i videojocs en què els joves comparteixen i competeixen amb altres joves apassionats per la tecnologia. Com apunten en el seu manifest, volen fer-se preguntes, ja que la recerca de respostes els ajudarà a innovar i ser més creatius.

Un cop en marxa el projecte, i amb els objectius ben definits, Xnergic té l’ambició d’expandir-se territorialment més enllà de Mataró a partir d’una comunitat digital i amb una presència territorialment deslocalitzada. El primer pas es farà a partir de Setmana Santa als campus de Granollers, Badalona i Calella -unes ciutats escollides per la proximitat territorial-, i a Barcelona -triada per la seva rellevància i pel protagonisme tecnològic-. Els centres que canalitzaran aquesta expansió són el Col·legi Maristes Champagnat de Badalona, l’Escola Pia de Granollers i l’Escola Pia de Calella.

El director de l’Escola Pia de Granollers, Xavier Ambrós, explica com l’objectiu d’aquests campus és “generar interès per la robòtica i els videojocs” i evitar-ne el rebuig frontal. Per Ambrós, “en l’educació obligatòria els alumnes tenen tendència a descartar determinades matèries de cara al batxillerat perquè els costen molt, i aquesta és una manera de veure-ho des d’un vessant més pràctic”.

En aquestes quatre ciutats Xnergic hi organitzarà campus tecnològics, una proposta intensiva i divertida per experimentar i crear amb tecnologia, per motivar nois i noies que tinguin vocacions tecnològiques. L’oferta, presencial, és els matins de dilluns a divendres dels períodes de vacances. La pròxima edició serà del 14 al 17 d’abril, per Setmana Santa. En aquests campus hi ha dues temàtiques: robòtica i programació de videojocs. En podeu trobar més informació a Xnergic.

Font: ARA via COEINF.cat

Les 15 prediccions d’Isaac Asimov pel 2014 que va fer el 1964

prediccions Isaac Asimov 02

L’any 1964, després de visitar l’Exposició Universal de Nova York, l’escriptor Isaac Asimov va fer una predicció de com seria el món 50 anys més tard: l’any 2014. Ha arribat la data i moltes de les especulacions que va fer llavors el mestre de la ciència-ficció no només s’han complert, sinó que a més s’han vist àmpliament superades. D’altres, encara no han arribat.

ISAAC SALVATIERRA – Diari ARA

Asimov s’imaginava un món amb cotxes circulant a cinc metres de terra, voreres mecàniques per no haver de caminar i ciutats subterrànies per fer front a la superpoblació del planeta. El món aniria tan automàtic que s’invertirien els termes: l’oci es convertiria en una rutina i treballar seria envejat per tothom.

Asimov va escriure l’article després de sortir d’una exposició patrocinada per General Motors en què s’especulava com seria el món el 2014. Era un moment eufòric, d’avenços científics extraordinaris, a pocs anys que l’home arribés a la Lluna. “Com serà l’Exposició Universal del 2014? No ho sé, però m’ho imagino”, afirmava a l’article. El que no va preveure és que 50 anys més tard General Motors hauria fet la fallida industrial més gran de la història dels Estats Units.

[L'exposició Futurama de General Motors a l'Exposició Universal de Nova York del 1964]

1. Edificis intel·ligents: ni persianes, ni cortines

Isaac Asimov ja vaticinava edificis amb la il·luminació automatitzada i amb finestres intel·ligents, amb vidres que es tornen més o menys translúcids en funció de la llum que hi ha a dins, sense que calguin cortines o persianes. També imaginava “sostres i parets il·luminats suaument amb llums de diferents colors que canviaran només prement un botó”. S’imaginava ciutats sota terra per fer front a la superpoblació amb edificis amb aire net i llum controlada.

2. Cuines robotitzades: la Thermomix i la Nespresso

L’autor de la ‘Saga de La Fundació’ s’imaginava que hi hauria alguna cosa similar a la Thermomix, els microones, els robots de cuina, les torradores i les màquines Nespresso. Al seu article parla de robots que fan el menjar, torren el pa, escalfen l’aigua i fan el cafè. “Els esmorzars es podran demanar el dia abans perquè estiguin a punt a una hora especificada”, afirmava. És cert que la tècnica ja permet programar les torradores amb un temporitzador, però potser tampoc cal. “Sospito que fins i tot el 2014 encara serà convenient tenir un petit racó a la cuina on alguns plats més específics es puguin preparar a mà”, afegia. Efectivament, les màquines ajuden, però encara hi ha processos insubstituïbles.  

3. Aliments sintètics amb gust d’hamburguesa

L’escriptor i bioquímic ja preveia que el congelador seria un aparell bàsic a la cuina per poder conservar aliments i plats precuinats durant molt de temps. També preveia que hi hauria llevats processats i productes d’algues disponibles “en una varietat de sabors”, amb gust –especulava– de gall d’indi o bistec. “No serà dolent en absolut” –afegia– “però hi haurà un resistència psicològica a aquesta innovació”. Justament, aquest 2013 s’ha presentat la primera hamburguesa comestible creada en un laboratori. Les impressores 3D ja permeten ‘imprimir’ una pizza comestible.

4. Electrodomèstics sense cables

“Els electrodomèstics del 2014 no tindran cables elèctrics, per descomptat”, pronosticava Asimov. Molts aparells, efectivament, ja funcionen amb bateries recarregables o piles i, fins i tot, Apple va idear cables connectats magnèticament per als seus portàtils per evitar prendre mal si t’hi entrebanques.

5. La Roomba i altres robots per a la llar

Asimov ja preveia que hi hauria ‘gadgets’ que farien més fàcil la feina per a la llar. Les rentadores ja existien des dels anys vint, però un robot com la Roomba, que el pots deixar sol durant tot el dia netejant el terra del menjador o les habitacions sense haver de fer res, encara eren difícils de preveure.

6. Els cotxes continuen tenint rodes, però tenim carril bus

Asimov ja avançava que al 2014 el món seria “més proper”. Han arribat els trens d’alta velocitat, els cotxes corren més i l’ús de l’avió s’ha popularitzat gràcies les companyies de baix cost. L’escriptor i científic estava en tot i preveia que els autobusos tindrien uns “carrils centrals especials”. Carril bus se’n diu. Fins i tot, com a mínim a Catalunya, funcionen els carrils bus-VAO.

No la va encertar, però, amb la resta. Com en moltes pel·lícules de ciència-ficció, imaginava cotxes voladors, a uns cinc metres de distància del terra, amb un pilot automàtic per evitar accidents. Deia que el tipus de paviment ja no seria un problema i que els ponts tampoc serien necessaris. Per a les ciutats, imaginava voreres mòbils que estalviarien als vianants haver de caminar. De cintes transportadores de persones només n’hi ha als aeroports, però és veritat que alguns barris amb forts pendents han instal·lat escales mecàniques. Asimov pensava que uns tubs d’aire comprimit permetrien transportar paquets o qualsevol mena de producte d’un edifici a un altre.

7. Expedició no tripulada a Mart

Asimov escriu el seu article en plena cursa de l’espai, cinc anys abans que l’home trepitgi per primera vegada la Lluna. L’escriptor va ser prou prudent i va dir que el 2014 s’hauria arribat a Mart però no encara amb una nau tripulada, com així ha estat. La missió Curiosity va aterrar el 2012 sobre el planeta roig.

8. Internet i els telèfons intel·ligents

Asimov preveia que es podria trucar des de qualsevol punt de la terra, fins i tot des de l’Antàrtida, gràcies als satèl·lits. Ja pensava que els telèfons no només servirien per a la veu. Imaginava poder parlar per videoconferència, com es pot fer des de fa alguns anys des de molts telèfons intel·ligents o per als ordinadors de sobretaula via Skype. Encara més, Asimov veia possible l’intercanvi de documents, fragments de llibres i imatges. Estava parlant, sense saber-ho, d’internet, el correu electrònic i les xarxes socials.

9. Televisió: pantalles planes i 3D

“Pantalles a la paret substituiran els aparells ordinaris i cubs transparents faran possible les 3D”. Així s’imaginava Asimov la televisió. Les pantalles planes ja són d’ús corrent, res a veure amb els aparatosos televisors dels anys 60. Les primeres emissions de televisió en color són dels anys 40. El 3D, però, encara no ha arribat a la petita pantalla com a ús quotidià. Sí al cinema.

10. El Google Translate

“Els robots no seran comuns però n’hi haurà”, deia Asimov. L’escriptor va queda meravellat amb un robot d’IBM que ja era capaç de traduir del rus a l’anglès. El Google Translate ja tradueix una vuitantena de llengües.

11. Ordinadors a l’aula

El 1964 ja semblava clar que els avenços informàtics també arribarien a l’escola. Caldria que els nous alumnes aprenguessin el nou llenguatge informàtic, en constant progressió. Asimov preveia, a més, que un “circuit tancat de televisió i cintes programades” ajudarien a educar millor. La previsió ha estat àmpliament superada. Els MOOC, els nous cursos d’educació superior a distància per internet, estan revolucionant la universitat.

12. L’avenç dels trasplantaments

L’escriptor vaticinava un món amb una densitat de població tant gran com Manhattan en 500 anys si no s’hi posava remei i apostava per controlar la natalitat per evitar-ho. Tenia clar que, a més, la taxa de mortalitat es reduiria, com així ha estat, a causa de les millores en el camp de la cirurgia i, especialment, dels trasplantaments i el “creixent ús de dispositius mecànics per substituir els cors i els ronyons que fallen i per reparar les artèries i els nervis”.

13. Un món més poblat

La població mundial voltava els 3.000 milions d’habitants l’any 1964. Asimov preveia que es dupliqués en 40 anys i que el 2014 arribés als 6.500 milions. Es va quedar curt: el 2011 es van superar els 7.000 milions. Pels Estats Units, en canvi, preveia 350 milions d’habitants, quan en realitat en té 316 milions. El prolífic escriptor creia que la pressió demogràfica faria que s’habitessin els deserts i les zones polars i que obligaria a una explotació “més eficient” dels recursos oceànics, fins i tot amb la construcció de ciutats sota l’aigua. La construcció de l’Eurotúnel –que creua el Canal de la Mànega– ja ha provat que és possible construir grans infraestructures subaquàtiques.

14. Més desigual

Isaac Asimov calculava que el 2014 l’esperança de vida en algunes parts del món seria de 85 anys. La mitjana mundial volta els 67 anys, però a Europa s’acosta als 80 anys. L’escriptor ja preveia que s’incrementarien les desigualtats entre el Nord i el Sud. Deia l’escriptor: “No tothom podrà gaudir al màxim de les millores tècniques del futur”. De fet, calculava que les regions menys desenvolupades, tot i que haurien progressat respecte al 1964, comparativament serien serien més àmplies.

15 …i més avorrit

Les màquines ens estalviarien tantes feines del dia a dia que Asimov vaticinava que la gran malaltia del 2014 seria l’avorriment i que això tindria “conseqüències mentals, emocionals i sociològiques serioses”. De fet, pensava que la psicologia seria l’especialitat mèdica més important dels primers anys del segle XXI. De fet, s’imaginava una societat en què l’oci es convertiria en un fet rutinari sense cap mena de valor i que la cosa realment preuada seria la feina.

Sembrar la curiositat científica

Bisseccio granota feta amb lego

Els especialistes reclamen més formació per als mestres de primària i alleugerir els temaris a secundària per despertar interès i vocacions.

 – EL PAIS

Qui no recorda d’un experiment que va fer en la infància? Tallar un ull de vaca, conrear llenties, crear un anemòmetre o bufar un pulmó per veure que s’infla. La ciència sorprèn i diverteix als nens, però, en opinió de la Confederació de Societats Científiques d’Espanya (Cosce), s’explica malament a primària i amb una metodologia arcaica a secundària i batxillerat. Això ha motivat el naixement del programa Enciende, que pretén demostrar que és entretinguda i que està en tot el que ens envolta. “Volem que la gent entengui que la ciència no és només progrés. Que quan el metge recepta set dies i no dos d’un medicament, no és per caprici”, sosté Digna Couso, secretària executiva de Enciende. A través del programa, la Cosce proposa, entre altres coses, que els científics vagin a les escoles, i que mestres i professors aprenguin dels projectes d’altres centres penjats a la plataforma enciende.cosce.org.

L’Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals està alarmada l’escàs rigor científic de la societat i en un recent i contundent informe afirmava: “El coneixement científic no es pot articular en forma de lleis o equacions que memoritzen en lloc de comprendre-les. S’ha de conjugar l’adquisició de sabers amb les actituds pròpies de l’activitat científica (observació, pregunta, investigació, resposta, debat) des d’edat primerenca”.

“A Educació Primària i Infantil es pot arribar des de qualsevol branca del batxillerat, i els que vénen de lletres tenen una formació en ciències molt pobre”, prossegueix Couso, que és doctora en Didàctica de les Ciències Experimentals. “El problema és que a la cursa no es posa remei. S’ensenya molta pedagogia general i es forma sobretot per a les assignatures instrumentals (matemàtiques i llenguatge), però es fa poc didàctica de les ciències. I és una pena, perquè hi ha mestres valuosíssims que se senten insegurs ensenyant Ciències “. La mestra Idoia Cia estudiar precisament aquesta branca en el batxillerat, així que s’enfronta sense por a les preguntes dels seus alumnes de tres a cinc anys. Està al capdavant de Taller d’Alta Cuina el Bullicasio, guanyador la setmana passada del primer premi Enciende.

Paloma Fernández, física a la Universitat Complutense, ha visitat diversos col·legis. “Els científics no som uns bojos que no vam sortir del laboratori. Als nens se’ls pot explicar moltes coses, per exemple, dels materials, que és l’àrea en què treball.De què estan fets els mobles que són lleugers però resistents, els brackets de les dents, els teixits … “. Fernández considera que aquesta didàctica a l’aula és “excel·lent per als investigadors”, ja que els obliga a explicar fenòmens de forma senzilla, cosa a la qual no estan acostumats.”Als més petits no pots parlar dels camps magnètics, però sí sembrar la seva curiositat, demostrant que una pila, un tornavís i un filferro per separat no fan res, però junts són un imant que atreu els clips”.

Couso considera que a secundària no falla la formació en continguts científics dels docents, però si en en com ensenyar (didàctica de les ciències). A més, creu que la tradició curricular d’aprendre molts continguts, de forma merament conceptual i poc contextualitzada, és un llast. “Als nois els agrada la ciència, no com es l’ensenyament. Hi ha propostes de recerca educativa que assenyalen que només s’haurien d’ensenyar 10 grans idees de la ciència, però amb deteniment. Com l’evolució o els components més importants de l’Univers, i de forma competencial, usant aquestes idees per reflexionar, argumentar, actuar etcètera “.

A l’escola Los Peñascales (Madrid), gestionat per una cooperativa de professors, es van posar d’acord una mestra d’infantil i el professor de Tecnologia per al projecte Pius Pius, guanyador del segon premi de la Cosce. Els alumnes de secundària van crear les incubadores i estudiar les variables del procés de cria, els de primària van aprendre refranys, receptes i elaborar presentacions, i els de batxillerat un estudi de mercat. Aquest centre ha creat el seu propi compost amb els residus del menjar del menjador i de la poda del seu jardí i d’altres que els nens portaven a col·legi (com les cendres). I el projecte seguirà. Així, acaben d’aprendre a construir un “hotel per insectes” per pol·linitzar i controlar les plagues de l’hort.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2.331 other followers

%d bloggers like this: